Informácie o projekte Fondu NRDI

Identifikačné číslo projektu: 3307642737

Názov príjemcu: Anjuna Ice Pops Ltd.

Názov projektu: Vývoj závodu na spracovanie potravín spoločnosti Anjuna Ice Pops Ltd.

 

Výška podpory: 99 999 996 Ft

 

Miera podpory: 40%

 

Popis projektu: V rámci tohto projektu naša spoločnosť investovala do svojej pobočky v Nagytarci.

Projekt zahŕňal nákup zariadenia a inštaláciu systému tepelného čerpadla.

Cieľom investície bolo rozšíriť naše kapacity, zvýšiť efektívnosť našich činností a zefektívniť prevádzku našej pobočky.

 

 

 

Ukončenie projektu: 24. marca 2024.